Home » VVBB

Mededeling voor Leden/donateurs VVBB (Vereniging Vrienden Brandweermuseum Borculo).

Op 13 april 2022 kon na 2 jaar weer een jaarvergadering worden gehouden van de Vereniging Vrienden Brandweermuseum Borculo. De notulen van deze jaarvergadering 2022 en het jaaroverzicht van de voorzitter kunt u lezen onder jaarvergadering.

Wilt u informatie over de activiteiten van de VVBB dan kunt u zich via e-mail (louisevuden@caiway.net) wenden tot de secretaris mevr. Louise van Uden.

namens het bestuur van de VVBB

Louise van Uden, secretaris

Vereniging Vrienden Brandweermuseum Borculo

De Vereniging Vrienden van het Brandweermuseum Borculo (afgekort de VVBB) werd op 6 november 1985 opgericht door de heren G.H. ten Bruggencate, K. Kuipers, Th. Scherjon, J. van Balen Blanken en W. Tijdink.

De statuten van de vereniging zijn vastgelegd in notariële akte van 22 januari 1986.

Doelstelling

De doelstelling van de vereniging is het kweken van belangstelling voor en het bevorderen van het bezoek aan het Brandweermuseum te Borculo alsook de bevordering van het in stand houden en uitbreiden van de collectie van het Brandweermuseum.

Leden/Donateurs

De vereniging kent een bestuur, leden en donateurs. Leden hebben stemrecht en gratis toegang tot het museum. Het aantal leden/donateurs bedraagt 109 naar de toestand per 1 april 2022 . In april wordt doorgaans de jaarvergadering gehouden.

Jaarvergadering

De jaarvergadering heeft 13 april 2022 plaats gevonden. De notulen van deze jaarvergadering kunt u hier lezen. Tevens kunt hier het jaarbericht van de voorzitter lezen. (Er kunnen nog correcties worden aangebracht). Goedkeuring notulen bij de eerst volgende vergadering.

Contributie etc.

De contributie is bepaald op € 13,– per jaar voor leden en op € 6,50 per jaar voor donateurs. Deze contributies zijn minimum-bedragen. Een hogere bijdrage wordt vanzelfsprekend zeer op prijs gesteld.

Genoemde bedragen zijn vastgesteld met ingang van het jaar 2004. Aanmelding als lid of donateur kan via een flyer, die bij de TIB-Borculo/receptie van het brandweermuseum verkrijgbaar is of via een aanmeldingsformulier, dat u kunt printen door hier te klikken.

Postadres van de VVBB

Vereniging Vrienden van het Brandweermuseum, Hofstraat 5, 7271AP Borculo. Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 40103616. Bankrekening IBAN NL86 SNSB 0968 9054 20 (SNS-Bank).

Bestuur

Dhr. J.W. Scherjon Voorzitter

Mevr. L.B.M. van Uden – te Woerd Secretaris

Dhr. J. Klein Braskamp Penningmeester

Dhr. H. Kistemaker    Stichting Brandweermuseum Borculo

Dhr. J.H. Snuverink  Stichting Brandweermuseum Borculo