Vrienden

Mededeling voor Leden/donateurs VVBB ( Vereniging Vrienden Brandweermuseum Borculo).

Gezien de huidige ontwikkelingen rond het Coronavirus en de van overheidswege opgelegde beperkingen komt de geplande jaarvergadering van de Vereniging Vrienden Brandweermuseum Borculo op 5 november 2020 te vervallen.

In de veronderstelling dat de Coronaperikelen in 2021 voorbij zijn zal er dan enig moment een nieuwe vergaderdatum worden gepland.

Het bestuur van de VVBB heeft veel waardering voor de vrijwilligers van het Brandweermuseum en het TIB / VVV die het mogelijk maken dat het museum geopend is en de extra activiteiten zoals het bezoek van Smokey en het plaatsen van de escaperoom die extra aandacht heeft opgeleverd.

Wilt u informatie over de activiteiten van de VVBB dan kunt u zich via e-mail (louisevuden@caiway.net) wenden tot de secretaris mevr. Louise van Uden.

namens het bestuur van de VVBB

Louise van Uden, secretaris

Geschiedenis

De Vereniging Vrienden van het Brandweermuseum Borculo (afgekort de VVBB) werd op 6 november 1985 opgericht door de heren G.H. ten Bruggencate, K. Kuipers, Th. Scherjon, J. van Balen Blanken en W. Tijdink.

De statuten van de vereniging zijn vastgelegd in notariële akte van 22 januari 1986.

Doelstelling

De doelstelling van de vereniging is het kweken van belangstelling voor en het bevorderen van het bezoek aan het Brandweermuseum te Borculo alsook de bevordering van het in stand houden en uitbreiden van de collectie van het Brandweermuseum.

Leden/Donateurs

De vereniging kent een bestuur, leden en donateurs. Leden hebben stemrecht en gratis toegang tot het museum. Het aantal leden/donateurs bedraagt naar de toestand per 1 april 2018 rond 136. In april wordt doorgaans de jaarvergadering gehouden.

De jaarvergadering heeft 21 maart 2019 plaats gevonden. De  notulen van deze jaarvergadering  kunt u hier lezen. Tevens kunt hier het jaarbericht van de voorzitter lezen.

Contributie etc.

De contributie is bepaald op € 13,– per jaar voor leden en op € 6,50 per jaar voor donateurs. Deze contributies zijn minimum-bedragen. Een hogere bijdrage wordt vanzelfsprekend zeer op prijs gesteld.
Genoemde bedragen zijn vastgesteld met ingang van het jaar 2004. Aanmelding als lid of donateur kan via een flyer, die bij de TIB-Borculo/receptie van het brandweermuseum verkrijgbaar is of via een aanmeldingsformulier, dat u kunt printen door hier te klikken.

Postadres van de VVBB

Vereniging Vrienden van het Brandweermuseum, Hofstraat 5, 7271AP Borculo.
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 40103616.
Bankrekening IBAN NL86 SNSB 0968 9054 20 (SNS-Bank).

Bestuur

Dhr. J.W. ScherjonVoorzitter
Mevr. L.B.M. van Uden – te WoerdSecretaris
Dhr. J. Klein BraskampPenningmeester
Dhr. H. KistemakerStichting Brandweermuseum Borculo
Dhr. J.H. SnuverinkStichting Brandweermuseum Borculo

Bestuur

Dhr. J.W. Scherjon
Voorzitter
Mevr. L.B.M. van Uden - ter Woerd
Secretaris
Dhr. J. Klein Braskamp
Penningmeester
Dhr. H. Kistemaker
Stichting Brandweermuseum Borculo
Dhr. J.H. Snuverink
Stichting Brandweermuseum Borculo