Expositie ruimte 1

Door de schuifdeur komt u in de voorruimte van ons museum. Hier staan diverse typen spuiten zoals handspuiten, een stoomspuit en door benzinemotoren aangedreven spuiten. De grote wielen waren nodig om voldoende kracht te ontwikkelen om de pompen in beweging te zetten. De kleine handspuit is een huisspuit geweest van kasteel Hackfort bij Vorden. De stoomspuit stamt uit 1905. Onder de ketel in het spuithuis lagen altijd houtskool of briketten te smeulen. Tijdens het uitrukken werd de ketel opgestookt, zodat er stoom vrij kwam om de pomp aan te drijven.

Expositie ruimte 2 (lokaal 1)

In de vitrine rechts ziet u o.a. een serie penningen. Deze penningen dienden zowel voor prestatie als presentatie. Elke spuitgast had vroeger een penning. Bij het uitrukken ging de penning in de penningbus en de brandmeester maakte later uit of men in aanmerking kwam voor een extra duit.

In de vitrine vind u een ets gemaakt door de uitvinder van de slangenspuit: Jan van der Heyden. Na het zien hiervan zullen voor u veel brandweeronderdelen duidelijker worden. De boot die de leren brandweeremmers aanvoert, de menselijke keten die met de emmers de spuiten vult, enz. In deze ruimte zie u zo’n oude spuit met stortzak 1680.

De rekening van het brandweerkorps uit Harlingen geeft ons een idee van de dorst van de gemiddelde brandweerman. Op de avond dat men over de aankoop van een nieuwe brandspuit moest beslissen (kosten fl. 484,–) maakte men fl. 122,70 op.

Men kende destijds geen rangonderscheidingen; de bevelvoerders droegen een zogenaamde commandeursstok, die men ook gebruikte om nieuwsgierigen op afstand te houden en om luie pompers aan te porren.

Expositie ruimte 3 (lokaal 2)

In dit lokaal ziet u o.a. een door een paard getrokken handpomp die tot 1936 dienst deed in Borculo.

De koperen windketel zorgde voor een ononderbroken straal. Het paard dat u ziet werd in 1980 aangekocht om het compleet te maken. Het tuig werd ons geschonken door een landbouwer.

De pomp uit Harlingen (1810) is gedeeltelijk opklapbaar zodat men hem in scheepsruimen kan laten zakken. De perscilinders zijn van zwaar koper vanwege het gebruik van zout water.

Bij de tentoongestelde straatverlichting ziet u o.a. een lantaarn uit Borculo, een kaarsenlamp en de pekkrans (1400-1500), zeer brandgevaarlijk. Later