Bijdragen aan onze collectie

Wij ontvangen regelmatig objecten, documenten, boeken of foto’s van mensen die ons – het museum en de collectie – een warm hart toedragen en waarvoor wij hen erkentelijk zijn. Als museum zorgen wij ervoor dat objecten ook voor toekomstige generaties bewaard en zichtbaar blijven. Dankzij schenkingen kan het museum met grote, kleine, kostbare of ogenschijnlijk onbelangrijke objecten verhalen vertellen.

Heeft u een object, document of afbeelding waarvan u wilt weten of het in ons verzamelbeleid past? Lees dan hieronder ons schenkingenbeleid en procedure.

Wat een mooi gebaar dat u aan ons museum denkt. Als u iets wilt schenken, nalaten of u wilt een bruikleen aanbieden dan wisselen wij hierover graag met u van gedachten. Het schenken of nalaten van objecten etc. kan in een aantal gevallen als aftrekpost van de inkomstenbelasting of betaling van erfbelasting gelden.

Helaas is het voor ons niet mogelijk alles aan te nemen als collectie. Daarom is het belangrijk op de volgende punten te letten voordat u iets aanbiedt.

  • Wij kunnen alleen objecten of documenten in overweging nemen waarvan de herkomst bekend is en de aanbieder de rechtmatige eigenaar is.
  • Wij nemen geen objecten aan die menselijk of dierlijk materiaal bevatten.
  • Wij nemen geen objecten aan die gevaarlijke of verboden stoffen bevatten.
  • Wij nemen geen verboden militaria aan.
  • Daarnaast nemen wij geen objecten aan die meegenomen worden naar het museum of per post als schenking opgestuurd worden zonder een getekend bewijs van afgifte.
  • Bij het beoordelen van uw aanbod kijken wij of het een toevoeging is tot onze omvangrijke collectie.
  • Wanneer de aanbieding een toevoeging is voor ons museum, verzoeken wij u om de schenkingsovereenkomst te accepteren en te ondertekenen.

De beoordeling kan het beste gedaan worden als wij alle informatie toegestuurd krijgen die u over het object of de foto hebt. Daarom verzoeken wij u het webformulier aanbieding volledig in te vullen.

Wanneer het aanbod beoordeeld is en het past in ons collectiebeleid, worden er verschillende fases doorlopen. Dit gehele traject duurt circa 3 maanden.