Mededeling voor Leden/donateurs VVBB ( Vereniging Vrienden Brandweermuseum Borculo).

Gezien de huidige ontwikkelingen rond het Coronavirus en de van overheidswege opgelegde beperkingen komt de geplande jaarvergadering van de Vereniging Vrienden Brandweermuseum Borculo op 5 november 2020 te vervallen.

In de veronderstelling dat de Coronaperikelen in 2021 voorbij zijn zal er dan enig moment een nieuwe vergaderdatum worden gepland.

Het bestuur van de VVBB heeft veel waardering voor de vrijwilligers van het Brandweermuseum en het TIB / VVV die het mogelijk maken dat het museum geopend is en deextra activiteiten zoals het bezoek van Smokey en het plaatsen van de escaperoom die extra aandacht heeft opgeleverd.

Wilt u informatie over de activiteiten van de VVBB dan kunt u zich via e-mail (louisevuden@caiway.net) wenden tot de secretaris mevr. Louise van Uden.

namens het bestuur van de VVBB

Louise van Uden, secretaris