Op zaterdag 20 mei hadden naar schatting zo’n vijfendertig leden van de VBB het mooie Borculo als bestemming gekozen voor de voorjaarsexcursie en de algemene ledenvergadering.

Het ochtendprogramma was na het hartelijk welkom bij de brandweer van Borculo aardig gevuld met (hernieuwde) kennismakingen, de aangename maar informele contacten die weer eens aangehaald werden en de goede koffie met koekjes in de gezellige kantine van de brandweerkazerne.

Vervolgens was het woord gegeven aan de scheidende voorzitter van de VBB, die zowel de brandweer, de “Nabranders” (de oud-brandweerlieden van Borculo) en de voorzitter van het brandweermuseum te Borculo heel hartelijk dank zegde voor het onthaal en de hulp bij de organisatie, want in nauwe onderlinge samenwerking had men voor ons toch maar weer alles uit de kast gehaald.

De postcommandant vertelde kort iets over “zijn” brandweer, waarna de gelegenheid tot het stellen van vragen ruimschoots werd benut. Er ontspon zich een geanimeerd gesprek tussen een aantal leden en brandweerlieden. Herman Kistemaker vertelde vervolgens kort iets over de geschiedenis en het wel en wee van het brandweermuseum en wekte daarmee de nieuwsgierigheid van de leden. Na dit gemoedelijke samenzijn konden de voertuigen van Borculo gefotografeerd worden en daarna was het toch echt tijd voor de algemene vergadering.

Enkele bestuursleden namen afscheid, anderen werden door de vergadering benoemd, de stukken werden goedgekeurd en – zeer opvallend in deze tijden waarin alles duurder wordt – het algemeen bestuur kreeg van de vergadering mandaat om na te gaan of men de contributiebedragen met ingang van het nieuwe jaar zal kunnen verlagen om zo nog meer mensen tot het lidmaatschap van de mooiste vereniging van Nederland te kunnen bewegen.

Daarna ging het gezelschap naar het brandweermuseum in de Hofstraat, waar in enkele groepen rondleidingen werden gegeven en de fototoestellen geen rust kregen. De collectie is er dan ook een, die gezien mag, nee: moet worden.
Enkele fraaie voertuigen konden zelfs buiten worden gefotografeerd.

Al met al was dit weer zo ’n excursie, waarvan iedereen laat in de middag (veel later dan was voorzien) met een tevreden gevoel huiswaarts keerde.

Heel veel dank aan allen die hebben meegewerkt aan het welslagen van deze mooie 20ste mei 2017.

Peter Snellen