Dag van de Brandweergeschiedenis

.

Op dit moment zijn wij nog druk doende in het museum met “Ram de Vlam”. Een educatief programma waar door middel
van vragen aan Smokey de rookmelder met behulp van de bezoekers wat te doen bij brand. Deze wagen met dit programma staat bij de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Dag van de Brandweergeschiedenis.

7 maart as in de Joris kerk Borculo, mede georganiseerd door het Brandweermuseum Borculo ivm haar 50 jarig bestaan, de Dag van de Brandweergeschiedenis.

Op deze bijzondere plek wordt door het Netwerk Brandweergeschiedenis van Brandweer Nederland in samenwerking met de Werkgroep Brandweer historie van de Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Brandweerwezen(VBB) deze jaarlijkse dag gevierd in de vorm van een symposium met als thema brandweer en natuurrampen.

De deelname aan deze dag is kosteloos en u kunt zicht nog opgeven tot uiterlijk 1 maart. Aanmeldadres zie flyer.

Afbeelding kan het volgende bevatten: tekst